git pull 强制覆盖本地文件

先说说原理:

git status
git fetch --all
git reset --hard origin/master
git log
git reset --(数字)
git pull

git status 查看最新的状态

git fetch --all 获取网上的最新的版本 git reset --hard origin/master 切换到最新的版本 git log 查看下载的日志

git reset --(数字) 恢复最新版本

git pull 拉下来